1/22/2012 video ze mszy , b?ogos?awie?stwo misjonarzy do Kenii

Ju? jutro nasi pielgrzymi udaj? si? do Kenii na pilegrzymk? z pomoc? misji w Kenii

Video ze mszy ojciec Micha? b?ogos?awi misjonarzy i dzieci z naszej parafii.