Archive for October, 2012

RELIKWIE BLOGOSLAWIONEGO JANA PAWLA II W NASZEJ PARAFII

October 17, 2012

Na progu Roku Wiary otrzymujemy wielka laske od Boga w postaci Relikwii Blogoslawionego Jana Pawla II, ktory pragnie byc posrod nas w czastce krwi w wymiarze materialnym i duchowym.

Posted in Uncategorized Comments Off on RELIKWIE BLOGOSLAWIONEGO JANA PAWLA II W NASZEJ PARAFII

REKOLEKCJE DLA MALZENSTW W NASZEJ PARAFII

October 17, 2012

Parafia Sw. Michala Archaniola serdecznie zaprasza na spotkanie z dr. hab. Mieczyslawem Guzewiczem. Mieczys?aw Guzewicz, ur. w roku 1959, od 28 lat ?yj?cy w ma??e?stwie, ojciec trojga dzieci. Doktor teologii biblijnej, cz?onek

Posted in Uncategorized Comments Off on REKOLEKCJE DLA MALZENSTW W NASZEJ PARAFII