Archive for April, 2013

Daj? S?owo – V Niedziela Wielkanocna – 28 IV 2013

April 26, 2013

Franciszka?skie rozwa?anie “Daj? S?owo” na V Niedziel? Wielkanocn? prowadzi o. Piotr Szczepa?ski OFMConv, Wikariusz Prowincji Matki Bo?ej Niepokalanej. Cykl

Posted in youtube Comments Off on Daj? S?owo – V Niedziela Wielkanocna – 28 IV 2013

Uroczysto?? Mi?osierdzia Bo?ego w parafii Sw. Micha?a Archanio?a

April 3, 2013

 Jak wiekszo?? parafian pami?ta od roku 1993 w naszym Ko?ciele Sw. Micha?a Archanio?a obchodzimy Swieto Mi?osierdzia Bo?ego. Przypominamy, ze od dnia wielkiego Pi?tku przez 9 dni nale?y odmawia? Nowenn? i Koronk? do Mi?osierdzia Bo?ego.       Program Uroczysto?ci na dzie? 6 i 7-go Kwietnia jest nast?puj?cy:   Sobota :• 4PM Msza ?wi?t?. • 5PM Projekcja […]

Posted in Uncategorized Comments Off on Uroczysto?? Mi?osierdzia Bo?ego w parafii Sw. Micha?a Archanio?a