Archive for June, 2013

XXVI Piesza Pielgrzymka do Ameryka?skiej Cz?stochowy 2013.

June 27, 2013

 „Byc sol? ziemi” XXVI Piesza Pielgrzymka do Ameryka?skiej Cz?stochowy 2013. Rozpocz?cie we czwartek  8 sierpnia, 6:00 rano w Great Meadows, NJ Zako?czenie uroczyst? Msz? ?w w niedziel? 11 sierpnia w Ameryka?skiej Cz?stochowie. Rejestracja pielgrzymów TYLKO w JEDN?  niedziel?  4 sierpnia w sali pod ko?cio?em. W tym roku tak?e mo?liwo?? rejestracji przez internet  www.pieszapielgrzymka.us Zapewniamy autokar […]

Posted in Uncategorized Comments Off on XXVI Piesza Pielgrzymka do Ameryka?skiej Cz?stochowy 2013.

POTROJNY Jubileusz KAPLANSTWA W PARAFII SW MICHALA ARCHANIOLA

June 23, 2013

Posted in Uncategorized Comments Off on POTROJNY Jubileusz KAPLANSTWA W PARAFII SW MICHALA ARCHANIOLA