Archive for December, 2016

Modliwa przy Wigilijnym stole

December 15, 2016

http://www.smaparish.com/wordpress/wp-content/uploads/Christmas-Eve-Prayer.pdf http://www.smaparish.com/wordpress/wp-content/uploads/modlitwa-Boze-Narodzenie.pdf      

Posted in Uncategorized Comments Off on Modliwa przy Wigilijnym stole