czuwanie w parafii sw. Izydora w Riverhead NY z Ojcem Witko

Dzisiaj rano wr