Modliwa przy Wigilijnym stole

prayer modliwahttp://www.smaparish.com/wordpress/wp-content/uploads/Christmas-Eve-Prayer.pdf

http://www.smaparish.com/wordpress/wp-content/uploads/modlitwa-Boze-Narodzenie.pdf