audio kazania wyg?oszone przez o. Witko w naszej parafii

 

Poni?ej mo?na ods?ucha? i ogl?da? kaza? z rekolekcji prowadzonych przez Ojca Witko charyzmatyka franciszkanina z Polski

<

Tags: