Odpowiedzialny m??czyzna, to ten, kt

 

6224970584_f3b103ecf3_bTroskliwy, dobry, odpowiedzialny, opieku?czy…. Czy to nie cechy dobrego m??a i ojca? Prawdziwego m??czyzny? A wierz?cy, modl?cy si?, ufaj?cy Bogu?
Je?li jeste? m??czyzn? (mo?e m??em, mo?e ojcem) i czujesz si? odpowiedzialny za swoich bliskich, zacznij sie modli? na R