REKOLEKCJE DLA MALZENSTW W NASZEJ PARAFII

Parafia Sw. Michala Archaniola serdecznie zaprasza na spotkanie z dr. hab. Mieczyslawem Guzewiczem.
Mieczys?aw Guzewicz, ur. w roku 1959, od 28 lat ?yj?cy w ma??e?stwie, ojciec trojga dzieci. Doktor teologii biblijnej, cz?onek